Administracja i doradztwo

Jesteśmy firmą posiadającą obszerną wiedzę oraz bogate doświadczenie na temat funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki temu potrafimy określić, zdiagnozować i pomóc sprawniej i skuteczniej zarządzać samorządami terytorialnymi. Nasza wiedza obejmuje również zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółek komunalnych, przygotowywaniem analiz strategicznych dotyczących działalności jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych angażujących się w dostarczanie lokalnych usług publicznych. Tworzymy profesjonalne strategie rozwoju, dokumenty strategiczne jak również planowanie działań dla jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców. Proponujemy opracowanie lokalnych strategii rozwoju, planów rozwoju lokalnego, lokalnych planów rewitalizacji oraz analiz i raportów z badań. W naszych pracach używamy skomplikowanych i wiarygodnych narzędzi, z których część jest efektem prac nad konkretnym projektem. Unikamy rozwiązań sztampowych i niepotrzebnych. Efekty naszych działań są wyrazem powiązania szczegółowej diagnozy z kreacją.