Fundusze unijne

Ubieganie się o środki publiczne niemal zawsze związane jest z coraz ostrzejszą konkurencją między projektami. O powodzeniu procesu pozyskiwania finansowania decyduje nie tylko jakość samego pomysłu, lecz także jakość i poprawność przygotowanej dokumentacji. Wiemy to, dlatego nasze projekty znajdują się zawsze w czołówkach list rankingowych. Za naszą firmą stoją miliony pozyskanych środków i dziesiątki poprawnie i z sukcesem przeprowadzonych aplikacji. Oferujemy wstępną ocenę szans projektu na uzyskanie dotacji, prezentację projektu na forum rady gminy lub powiatu i współpracę z radnymi, kompleksowe przygotowanie wniosku o dotację, pomoc w skompletowaniu dokumentacji, poprawne złożenie wniosku oraz wsparcie w procedurze oceny projektu, a także współpracę z instytucjami oceniającymi wnioski do czasu przyznania dotacji.