OZE i ochrona środowiska

Odnawialne Źródła Energii (OZE) to ogromny potencjał energetyczny i finansowy, a jednocześnie przyszłość energii elektrycznej oraz cieplnej. Wierzymy, że technologia i natura mogą iść w parze, a działania związane z OZE są nie tylko prospołeczne i proekologiczne, ale mogą również skutecznie zwiększyć efektywność funkcjonowania biznesu. Od lat niezwykle skutecznie aplikujemy o dotacje z zakresu ochrony środowiska i współpracujemy podczas wyboru konkretnych rozwiązań technicznych. Oferujemy Państwu najistotniejsze, rzetelne i najbardziej aktualne informacje na temat wykorzystywania energii z odnawialnych źródeł energii oraz trendów technologicznych z nimi związanych. Pokazujemy, jak najefektywniej inwestować i budować proekologiczne elektrownie, farmy fotowoltaiczne lub montować przydomowe kolektory słoneczne. Opracowujemy dokumentacje aplikacyjne (wnioski, studia wykonalności, programy funkcjonalno- użytkowe) oraz narzędzia promocyjne i komunikacyjne (portale, strony internetowe wraz z elementami e-edukacji, aplikacje mobilne).