Zarządzanie i strategie

W swojej ofercie dla jednostek samorządu terytorialnego posiadamy bogatą grupę rozwiązań zapewniających kompleksowe wsparcie zarządzania jednostkami we wszystkich aspektach ich działania (marketing, finanse, procesy zarządcze, zarządzanie jakością). Oferujemy Państwu analizę danych zgromadzonych w systemach ewidencyjno- informatycznych funkcjonujących w jednostkach samorządu terytorialnego oraz prezentację wyników analizy w dowolnej formie (zestawień, raportów, statystyk, wykresów, map). Doradzamy przy projektach z zakresu partnerstwa publiczno – prywatnego - znajomość realiów sektora prywatnego jest w naszym przypadku silnym atutem. Służymy również doradzaniem spółkom komunalnym w zakresie restrukturyzacji, analiz działalności czy analiz doradczych służących wskazaniu kluczowych problemów.

Planowanie strategiczne jest kluczowe dla każdej z jednostek samorządu terytorialnego. Dla ich poprawnego funkcjonowania konieczne są rozwiązania, które z jednej strony zapewnią zrealizowanie konkretnych przedsięwzięć, zaś z drugiej umożliwią aplikowanie o środki w ramach pojawiających się programów operacyjnych i planów rozwoju. Nasza propozycja dotyczy pełnej współpracy przy tworzeniu niezbędnych dokumentów i opracowań oraz analiz dla Państwa jednostki.